Välj en sida

10 tips – Så får du en bra budget i familjen

10 tips – Så får du en bra budget i familjen

3 juli 2023

Att skapa en bra familjebudget kräver planering, insikt i dina inkomster och utgifter samt en vilja att hålla sig till planen.

Här är steg-för-steg-anvisningar för att hjälpa dig att skapa en hållbar familjebudget.

Vi tipsar hur du får en bättre ekonomi med en budget

1. Förstå dina inkomster:
• Börja med att fastställa den totala månadsinkomsten för alla i hushållet.
• Inkludera löner, bonusar, bidrag, och andra regelbundna inkomster.

2. Lista alla dina utgifter:

• Fasta kostnader: Sådana som hyra eller bolån, el, vatten, gas, internet, telefon, försäkringar, skuldåterbetalningar, och andra fasta månatliga kostnader.
• Variabla kostnader: Mat, kläder, transporter, fritidsaktiviteter, och andra utgifter som kan variera från månad till månad.
• Oväntade/årliga utgifter: Tänk på saker som bilreparationer, medicinska
räkningar, skolavgifter, och semestrar.

3. Kategorisera och prioritera:

• Separera nödvändiga utgifter (som mat och bostad) från lyx eller icke-essentiella utgifter (som äta ute eller nöjesaktiviteter).
• Detta hjälper dig att identifiera var du kan göra besparingar om det behövs.

4. Sätt upp spar- och skuldmål:

• Hur mycket vill du spara varje månad?
• Har du skulder att betala av? Sätt upp en plan för detta.
• Tänk även på pensionssparande och eventuella investeringar.

5. Skapa en budget:

• Dra av dina totala utgifter från dina totala inkomster.
• Om du spenderar mer än du tjänar, leta efter områden där du kan skära ned.
• Om du har ett överskott, bestäm hur du bäst kan använda dessa pengar (spara, investera, extra skuldåterbetalningar).

6. Övervaka och justera:

• Spenderar du mer än du budgeterade inom en viss kategori? Eller kanske du spenderar mindre? Justera din budget därefter.
• Gå igenom din budget regelbundet, åtminstone varje månad, för att säkerställa att du håller dig på rätt spår.

7. Använd verktyg:

• Det finns många appar och mjukvara som hjälper till med budgetering, till exempel YNAB (You Need A Budget), Mint, och många fler.
• Dessa verktyg kan hjälpa dig att spåra dina utgifter i realtid och ger dig en överblick över din ekonomiska situation.

8. Kommunikation:

• Om flera personer bidrar till familjens inkomst och utgifter, se till att kommunicera regelbundet. Gör budgetmöten där ni diskuterar och granskar utgifterna tillsammans.

9. Bygg en nödfond:

• Livet är oförutsägbart. Försök att bygga upp en sparbuffert med 3-6 månaders levnadskostnader för oväntade utgifter eller inkomstförluster.

10. Lev inom dina medel:

• Detta är kärnan i varje budget: spendera inte mer än vad du tjänar, och om möjligt, spara en del för framtiden.

Kom ihåg att en budget är ett flexibelt verktyg. Livsförhållanden, inkomster och utgifter kan förändras, och din budget bör kunna anpassas därefter. Huvudsaken är att ha en plan och sträva efter att följa den.